Η υγεία των ανδρών

Συμβατότητα των ARIES και SHOOTERS

Κριός και Τοξότης - συμβατότητα των ανδρών και των γυναικών Κριός και Τοξότης συνδυασμένα στοιχεία της φωτιάς. Έχουν τα ίδια temperaments, και αυτό συμβάλλει στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι αυτών των ζωδιακών σημείων βρίσκουν εύκολα μια κοινή γλώσσα μεταξύ τους.

Διαβάστε Περισσότερα